DỰ ÁN

– Cộng tác sản xuất các bộ phim nổi tiếng chiếu rạp: Tiền chùa, Hương Ga, Cô hầu gái, Thần tiên cũng nổi điên…

– Triển khai các dự án phim ảnh phi lợi nhuận cho cộng đồng: Dự án phim ngắn 89600 km (Blue Productions tổ chức) là cuộc thi làm phim ngắn tuyên truyền về an toàn giao thông, lớp học làm phim Toto cho các tài năng trẻ (CJ CGV tổ chức).

– Đồng tổ chức thành công Liên hoan phim ngắn sinh viên Sfilm Contest 2017 với trường Đại học Hoa Sen.

– Sản xuất và đạo diễn một số bộ phim ngắn: Nhắm (2009), Siêu trộm nhang (2010), Tôi ba mươi (2013) … trong đó bộ phim ngắn Tôi, Ba mươi lọt vào hạng mục góc nhìn phim ngắn của LHP Cannes 2014 (Short Film Corner)…

Tiền chùa

(2013)

Hương Ga

(2014)

Cô Hầu Gái

(2016)

Thần Tiên Cũng Nổi Điên

(2016)

Siêu Trộm Nhang

(2010)

Tôi 30